tren

Statik Mikserler

Statik karıştırıcılar plastik işleme makinelerinde kalıp öncesine yerleştirilerek polimer eriğin şekillendirilmeden hemen önce içerisindeki katkı ve renklendiricilerin büyük oranda homojen olarak dağılmasını sağlar. Enjeksiyon ve ekstrüder sistemindeki imalatlarda, ürün hatalarının büyük kısmı, polimer eriyiğin yetersiz karışmasından kaynaklanan hatalardır. Karıştırma eyleminin maksadı eriyik plastik hacminin her noktasında katkı maddesi/renklendirici konsantrasyonunun ve sıcaklığın aynı olmasını sağlamaktır. Enjeksiyon ve ekstrüder makinelerinde kullanılan statik karıştırıcılar, eriyiğin çıkışı sırasında mükemmel homojenliği ve karışımı sağlar. Bu sayede yüksek kalite ve düşük üretim maliyeti elde edilir. Malzeme içindeki boyar madde ve sıcaklık dağılımı farklılıklarının giderilmesiyle, üretilen ürünlerde oluşabilecek renk bulutları, noktalanmalar ve çizgiler giderilir ve pahalı boyar maddelerin kullanımı %20-40 oranında azalır.

Former Makine olarak statik mikserler konusunda dünyaya öncülük yapan stamixco markasının ürünlerini Former Makine kalitesi ve güvencesi sizlerle buluşturuyoruz.

Ekstrüzyon Makineleri İçin Statik Karıştırıcı (SMB-R)

Statik karıştırıcılar ekstrüzyon uygulamalarında doğrudan kalıbın üstüne yerleştirilerek polimer eriğin kalıpta son ürünü oluşturmadan hemen önce homojenleştirir. Sıcaklıktaki farklılıklar, renklendiriciler ve katkı maddeleri konsantrasyonlarını eşitler ve böylece eriyik viskozitesindeki farklılıklar en aza indirgenir. Aynı zamanda renklendirici noktalar ve çizgiler de yok edilir. Polimer akış davranışı optimize edilir.

SAĞLANAN FAYDALAR

 • Homojen eriyik karışımı, sıcaklık dağılımı ve konsantrasyon dağılımı
 • Daha az renklendirici veya katkı maddesi kullanma imkânı
 • Renk çizgilerini ortadan kaldırma
 • Geri dönüşüm malzemelerde daha iyi ürün kalitesi
 • Kesit kalınlığı ve ölçülerde hassasiyet
 • Köpüklü malzemelerde hücre boyutu kararlılığı ve üniform hücre dağılımı
 • Daha iyi yüzey kalitesi
 • Daha iyi mekanik karakteristik
 • Eriyik içerisindeki viskozite farklılıkları en aza indirgemek ve polimer eriyiğin akış davranışı optimize etmek.
 • Renklendirici nokta ve çizgileri ortadan kaldırmak ve neredeyse mükemmel karıştırma sağlamak.

Enjeksiyon Makineleri için Statik Karıştırıcılar (SMN)

Kalıp önüne yerleştirilen Stamixco patentli SMN tipi karıştırıcılar üstün tasarım ve geometrileri sayesinde enjeksiyon işlemi sırasında yüksek oranda homojenizasyon sağlamaktadır. Bu homojenizasyon, eriyik polimerin karıştırma elamanında geçerken sürekli bölünmesi ve rekombinasyonu ile elde edilir. Sonuç olarak tüm parametreler, katkı maddeleri, renklendiriciler, vida tarafından oluşan sıcaklık ve vizkozite gradyanları kalıba girmeden hemen önce karıştırılarak eşit olarak dağıtılır. Tüm karıştırıcılar tek parça döküm olarak üretildikleri için desteksiz ve kırılabilecek parçaları yoktur.

SAĞLANAN FAYDALAR

 • Renk bulutları, çizgileri, noktaları azaltma
 • Daha az boya kullanımı (10% – 40%)
 • Basılan parça ölçülerinde daha iyi tolerans
 • Daha az hatalı baskı
 • Daha az parça deformasyonu
 • Baskılarda daha az ağırlık farklılığı
 • Geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldığında daha yüksek baskı kalitesi
 • Daha kısa baskı süresi
 • Daha iyi eriyik akışı, çok gözlü kalıplarda mükemmel eşitlikte doldurma