trende

Malzemeler ve Aşınma Direnci

Özellikle yüksek abrasif ve korozif aşınmaya sebep olan cam elyaf, kalsit, takviye malzemeleri ya da bunlara benzer katkı maddelerinin işlenmesi, plastikleştirme ünitesinin ömrünü kısaltır. Vida ve kovan malzemesinin doğru seçimi ve uygun sertleştirme metoduyla beraber makineniz minimum düzensizlik göstererek daha uzun sürelerle operasyonuna devam edecektir.

İşlenen hammaddeye ve işleme koşullarına bağlı olarak; doğru dizayn, çelik ve sertleştirme yöntemi seçimi vida ve kovanın ömrünü belirleyen temel 3 faktörü oluşturmaktadır. Former Makine sizin prosesinize en uygun çözümü sunarak, optimum çalışma ömrünü sağlayacağını garanti edebiliyor. Kovan ve vidalarda 3 farklı çeşit aşınma gözlenmektedir. Bunlar; abrasif, korozif ve adhezif aşınmalardır.

Abrasif aşınma; sert abrasif malzemelerin(cam elyaf, cam içeren malzeme, silika, kalsit, talk, alev geciktiriciler) yüksek sıcaklık ve basınç şartlarında birbirleri ile uzun süre temas halinde olmasından kaynaklanmaktadır.

Korozif aşınma; formülasyonda bulunan herhangi bir bileşenin vida ile kimyasal etkileşmesinden oluşur ve vida yüzeyinde karıncalanma şeklinde çukurlar oluşturur.

Adhezif aşınma; metal yüzeylerin birbirleri ile temasından kaynaklanmaktadır. Vidanın dönme hareketiyle beraber yüksek basınçlarda vida hatveleri ile kovan iç çapı arasında sürekli bir etkileşim oluşmaktadır. Sonucunda ise vida ya da kovan gövdesinden metalin sıyrılması gözlenecektir.