tr

Plastikler Nelerden Üretilir ?

Polimerler için esas maddeler “monomerler” olarak isimlendirilirler. Birçok farklı polimeri genellikle tek bir temel maddeden üretim sürecini değiştirerek veya farklı karışımlar yaratarak üretmek mümkündür.

Monomerler için ham maddeler öncelikle ham petrol ve doğal gazdır. Polimerler için karbon tek esas element olduğu için teorik olarak kömür, yün ve hatta atmosferik CO2 den monomerler yaratmak mümkündür. Ancak bu maddeler kullanılmaz, çünkü gaz ve yağdan monomerleri üretmek daha ekonomiktir. Bazı monomerler benzin ve fuel oilin rafine edilmesi esnasında yıllarca atık ürün olarak meydana gelmişlerdir. Plastiklerin büyük tüketimi şimdi bu “atık monomerlerin” özel olarak üretimini gerekli kılmıştır.

Plastiklerin tanımlanmaları

Standart pratik her plastiğin, onun kimyasal yapısını belirten bir sembol ardışıklığı tarafından tanımlanmasını sağlar. lave harfler (kodlar) onun kullanılışını, dolgusunu, yoğunluk veya viskozite gibi temel özelliklerini belirtir. Bir örnek aşağıda verilmiştir:

 

Plastiğin tanımlanması

 PE – LLD veya LLDPE

Malzeme adı

 Lineer alçak- yoğunluk polietilen

Temel polimer ürünün kısaltılmış gösterimi

PE = polietilen 

lave özellikler için kod harfleri

 L = farklı özellikler için ilk kod harfi L = lineer

L = farklı özellikler için ikinci kod harfi L = alçak

D = farklı özellikler için üçüncü kod harfi D = yoğunluk

PDF

Dosyayı PDF formatında indirmek için tıklayınız.