trende

Kovanlar

Former Makine Ekstruzyon veya Enjeksiyon uygulamalarında kullanılan hemen her tür kovanı üretmektedir. Enjeksiyon kovanlarının yüksek enjeksiyon basıncına cevap vermesi gerekirken, ekstruzyon kovanlarında, oluşan valotil gazların atılması veya zor beslenen malzemeler için yivli besleme sistemleri kullanarak çözüm üretilmesi gerekebilir. Tasarım ile bu gereksinimleri karşılarken, malzeme seçimi ve uygun sertleştirme teknikleri ile optimum verimlilik yakalanmalıdır.

Kanallı Besleme Sistemleri

Günümüz ekstrüzyon uygulamalarının büyük kısmında besleme kanalları kullanılmaktadır. Kovanlarda “Soft” veya “Hard” kanallı besleme sistemleri kullanılarak daha yüksek verim, stabil ve yüksek kalıp basıncı oluşturma ve yüksek vizkositeli malzemelerin daha etkin beslenmesi gibi faydalar sağlanır. Former kanallı besleme sistemlerini, çeşitli  kanal geometrileri ve düz veya spiral formu ile müşterilerinin kullanımına sunabilmektedir.

Aşındırıcı malzemelerde daha uzun dayanım için,